Större risk för viltolyckor efter stormen

Vägverket varnar för en större risk för viltolyckor eftersom stormfällda träd öppnat passager för djuren.

Björn Jonsson, trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Region Sydost, säger att man hittills har fokuserat på att röja upp vägkanterna från fallna träd.

Nästa steg är nu att börja reparera viltstängsel, ett arbete som kan ta upp emot ett par månader.