Tankställen för biogas till Kronoberg

Snart kommer det gå att tanka biogas på två ställen i länet, ett i Ljungby och ett i Växjö. Det är Naturvårdsverket som beviljat FordonsGas Sverige 2,2 miljoner i bidrag, för att uppföra dom två tankställena.

Tankställena kommer bli tillgängliga för allmänheten, och är de första i Kronobergs län.

I hela landet beviljas bidrag på sammanlagt 45,8 miljoner kronor till 46 tankställen.

- Det finns ett stort intresse för biogas som fordonsbränsle och med de nya tankställena blir biogas nu tillgängligt i en större del av landet, säger Gunnel Horm, chef för enheten för investeringsprogram vid Naturvårdsverket.