17-årig hade sex med minderårig - nu kan HD få avgöra fallet

Nu överklagar Riksåklagaren, en dom som gäller en 17-årig pojke från länet som haft sex med en 14-årig flicka.

Pojken dömdes först för sexuellt utnyttjande av barn av Växjö tingsrätt eftersom flickan inte var 15 år gammal, detta trots att flickan frivigt haft sex med honom. 17-åringen friades sen av hovrätten som ansåg att skillnaden i ålder och mognad va mycket liten, speciellt eftersom flickan bara hade några månader kvar till hon fyllde 15 år.

Men enligt riksåklagaren är åldersskillnaden mellan pojken och flickan inte obetylig och man vill nu alltså att Högsta domstolen, HD, avgör målet.