Landstinget klarar inte vårdgarantin

Trots att Landstinget Kronoberg haft ett och halvt år på sig klarar man fortfarande inte vårdgarantin.

Den så kallade vårdgarantin infördes hösten 2005.

Men vissa patientgrupper tvingas fortfarande vänta i över 90 dagar på behandling - något som bryter mot det utlovade i vårdgarantin.

Det gäller bland annat patienter med hörselproblem och dom som väntar på behandling för gallsten och operationer mot fettma.

Men köerna har ändå minskat sedan vårdgarantin infördes, det gäller till exempel för starroperationer där landstinget köper operationer från varberg för att minska trycket.

Även tillgängligheten inom primärvården, att få komma till en läkare inom sju dagar och att få hjälp via telefon, har förbättrats.

Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se