Förberedelserna räckte inte - elbolagens fel säger Telia

Stormen Per var mindre än Gudrun, ändå fick den ungefär samma konsekvenser. Frågan är vad som gjorts.

Kring 35 000 strömlösa, tusentals telefonlösa och totalstopp längs järnvägarna. Konsekvenserna vid stormarna Per och Gudrun var ungefär dom samma.

Frågan är vad berörda företag och myndigheter gjort för att förebygga att samma sak skulle hända igen vid nya stormar.

Hos Telia säger man att man jobbat med reservkraft sedan Gudrun, men att det är omöjligt att göra fullt ut eftersom det är ett så stort geografiskt område med många master och telestationer som berörs.

Och Telia fortsätter att lägga det största ansvaret på telefonavbrotten på elbolagen.

– Vi har jobbat med reservkraft, men vi kan inte komma ifrån att elbolagen har den absolut viktigaste nyckelrollen i det här sammanhanget.
Och vi är lika angelägna som alla andra i samhället om att elbolagen får en ännu bättre elförsörjning, säger Hans G. Nilsson som är pressansvarig på Telia.

Eon startade sommaren efter stormen Gudrun en 5-årig investeringsplan.
Ledningsgator skulle breddas och 1700 mil luftledning skulle grävas ned, varav man hunnit med 320 mil totalt - 70 i Kronoberg.

Men ändå blev mer än 33 000 hushåll i länet strömlösa nu igen.

– De åtgärder som vi gjort sedan Gudrun och kablat har märkts genom att de områdena klarat sig bättre från strömavbrott den här gången.
Men det är omfattande elnät i Kronobergs län och därför blev det dessa konsekvenser på övriga områdena där ledningarna är desamma som under Gudrun, säger Conny Svensson, regionchef på E.ON elnät.

Att tågtrafiken står stilla efter ovädren beror främst på träd över järnvägsspår och dess kontaktledningar.

Sedan Gudrun har banverket huggit ner mer än 120 000 träd längs järnvägarna i den södra banregionen, men att få det helt trädsäkert skulle bli alldeles för kostsamt. Störningar i tågtrafiken får man därför fortsättningsvis räkna med vid oväder.

– Vi kommer fortsätta arbetet med att ta bort riskträd. Sedan får vi pröva om vi har tillräckligt hög ambitionsnivå eller om vi måste ta bort riskträd i ännu högre tempo, då på bekostad på annat planerat arbete.
Det är en utvärdering vi självklart ska göra, säger Göran Olofsson, underhållschef på Banverket Södra banregionen.

Josefin Warg
josefin.warg@sr.se