Strömmen snart tillbaka i länet

Antalet strömlösa fortsätter att minska. Strömmen är återställd på onsdag tror EON.

Som mest var drygt 10 000 av Eons kunder i Kronoberg utan el, nu är den siffran nere i drygt 1500.

På EON tror man att i princip alla fel ska vara åtgärdade till imorgon eller senast på onsdag.

Drygt 400 av Telias kunder i länet saknar fortfarande fast telefonförbindelse, men enligt Telia ska mobilnätet nu fungera på de flesta håll.

Satellittelefoner finns utplacerade i kommunerna för den som behöver nå larmnumret 112. 
Telefonerna finns bland annat på brandstationer, äldreboenden och i affärer.