Fler köper nikotinläkemedel

Kronobergarna köper allt mer nikotinläkemedel.

Under 2006 ökade försäljningen med 5,6 procent.

Statistik från Apoteket visar att man sålde 349 138 dygnsdoser nikotinläkemedel i länet förra året.
Det motsvarade en försäljningsökning på 5,6 procent.

Enligt Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket, beror ökningen på att allt fler väljer bort snuset och cigaretterna.

Totalt sålde Apoteket 21,6 miljoner dygnsdoser nikotinläkemedel i landet, en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året.