Lång kö till fetmaoperation

Omkring 60 personer har väntat i mer än tre månader på att få en operation för kraftig övervikt inom Landstinget Kronoberg. Fetmaoperationer är alltså ett av de områden där landstinget inte klarar av att leva upp till vårdgarantin.

Men enligt verksamhetschefen på kirurgkliniken i Växjö Hilding Björkman är köerna i Kronoberg inte längre än köerna i resten av landet. I stort sett alla landsting har misslyckats med att klara vårdgarantin vad det gäller just fetmaoperationer.

En av de som ändå haft turen att få en operation är 17-åriga Veronika Fransson från Växjö. Hon fick vara med i ett projekt i Göteborg där men fetmaopererar kraftigt överviktiga tonåringar.

- För mig förändrade operationen hela livet, säger Veronika Fransson från Växjö.