Kommunsamarbete för billigare el

Tingsryds kommun går samman med ett 30-tal andra kommuner i landet för att för att få bättre och billigare elavtal.

Kommunerna anser att de var för sig är för små för att hävda sig på den allt mer internationella elmarknaden.

Samarbetet innebär bland annat att kommunerna har råd att knyta till sig mer expertis.

Dessutom hpppas man sätta press på elbolagen för att få ner kostnaderna. Det säger det moderata kommunalrådet Arne Karlsson.

Varje år köper Tingsryds kommun el för nästan 9 miljoner kronor.

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se