Förslag på nationella prov i trean

Låt alla elever i årskurs tre i Växjös skolor göra ett enhetligt prov i svenska och matematik. Det föreslår skol och barnomsorgsnämndens arbetutskott.

Det är den borgerliga marjoriteten i skol och barnomsorgsnämndens arbetutskott som föreslår ett enhetligt prov i Växjös skolor.

Avsikten är att få en bättre bild av läs- och skriv- och räknekunskaperna.

Provresultaten ska också användas för förbättringar av skolor och enskilda elever.

På några års sikt kommer också nationella prov i svenska och matematik för årskurs tre, det har den nya regeringen beslutat.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se