Feloperation anmäld av chefsläkare

Chefsläkaren vid Ljungby lasarett har anmält en felaktig operation till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Anmälan gäller ett fall där ett ben i handloven felaktigt togs bort under en operation.

Ingreppet utfördes av en ortoped samt en handkirurg från ett universitetssjukhus.

Vilka men patienten får av ingreppet på lång sikt går ännu inte att bedöma.