Dåliga kunskaper hos nya politiker

Efter årsskiftet har ett hundratal nya politiker tagit plats i nämnder och styrelser i Kronobergs län. Men många av dem har dåliga kunskaper om vad som förväntas av dem och hur de ska uppfylla uppdraget.

På Regionförbundet Södra Småland ordnas kurser för nyblivna politiker som bland annat handlar om mötesteknik, offentlighetsprincipen och kommunalt självstyre.

Ulf Andersson på Regionförbundet Södra Småland säger att det har skett en förändring de senaste tio åren.

Tidigare hade många nyblivna politiker en bakgrund inom folkrörelserna där de lärt sig till exempel mötesteknik, men så är det inte lägre.

Många blir också förvånade över att få klart för sig vilket ansvar de har som politiker.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se