Större älgförvaltningsområden på förslag

Regeringens särskilde utredare vill ha betydligt större älgförvaltningsområden, och mer biologiskt anpassade gränser.

Det kan bli stora förändringar av älgjakten framöver.

Regeringens särskilde utredare vill ha betydligt större älgförvaltningsområden än dagens licens- och älgskötselområden - minst 50 000 hektar.

Utredaren vill också ha gränser för områdena som är mer biologiskt anspassade än dagens gränser.

Anders Hågeryd från Jägarföbundet Kronoberg säger att en sådan förändring kräver att någon myndighet har högsta ansvaret för att garantera rättsäkerheten.
Dit kan folk vända sig om man anser sig felaktigt behandlad.

Hur många älgar som ska skjutas och hur jakten ska förvaltas har varit en stridsfråga i många år mellan många olika intressen.

– Att ändra på dagens gränser kommer att ta lång tid , tror Anders Hågeryd från Jägarförbundet Kronoberg.

Någon gång efter sommaren i år kommer utredarens slutrapport.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se