Fortsatt stigande nivåer i sjön Möckeln

Det är fortfarande stor risk för översvämningar vid sjön Möckeln i Älmhults kommun.

Enligt räddningstjänsten stiger nivån i sjön fortfarande, men något långsammare nu än tidigare.

Flera fastigheter har vallats in och än så länge ska vallningarna ha hållit.

Räddningstjänsten har under torsdagsförmiddagen pluggat igen två dagvattenbrunnar vid Möckelns sågverk eftersom sjövatten trycktes upp genom dem.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se