Risk för omfattande insektsangrepp

Över 60 miljoner kubikmeter skog riskerar att angripas av granbarkborrar om vädret är gynnsamt för insekterna. Den bedömning gör Skogsstyrelsen efter den senaste stormen.

En snabb upparbetning och en snabb utplockning av angripna träd kan däremot minska angreppen betydligt enligt Skogsstyrelsen.

Det kan även bli aktuellt med giftbekämpning senare i vår.