Stor risk för framtida översvämningar

Västra Kronoberg hör till de områden i landet där risken för ökade översvämningar på grund av klimatförändringar är som störst.

Att problemen med översvämningar kommer att bli stora konstateras i den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen tidigare i höstas. Då uppmärksammades främst problem i Vänern. Men problemen är lika stora i västra Kronoberg. Det gäller bland annat Helge å, Mörrums ån och Lagan enligt Johan Andreasson, hydrolog på SMHI:s forskningsavdelning.

Den ökade risken för översvämningar kan var upp till fem gånger så hög i de här vattendragen, däremot kommer risken för översvämningar att minska i den östra delen av länet.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se