Datachip i stockar ska ge mindre spill

I framtiden kan det bli betydligt lättare att välja rätt sorts virke. I Växjö håller ett nytt datachipp för att märka stockar på att tas fram.

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut och Trätek i Växjö är några av aktörerna som nu forskar på ett datachip som ska fästas på varje nyfälld stock vid avverkningen.

Chippet gör att virket kan ta med sig sin historia från skogen till den slutliga träprodukten. I datachipet finns då information som kan visa vad en viss planka är mest lämpad för.

De första uppgifterna att lagras i datachipet som fästs i stockens rotända är de från områdets skogsbruksplan. Det handlar exempelvis om hur fort träden i området växer, hur tätt de står och vilken kvalitet marken har.

När sen skördaren kommer och avverkar träden förs nya uppgifter till chipet.

– Det här komer att ge mindre spill i träindustrin och minskat behov av underhåll av t ex träfasader ,säger Tomas Törnkvist vid Trätek i Växjö.

Han tror tror att det tar minst tio år innan det chippet kan används i skogsbruket.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se