Sex månaders fängelse för skattefusk

En 45-årig företagare från Älmhults kommun dömdes under fredagen till sex månaders fängelse för grovt bokföringsbrott.

Mannen har enligt Växjö tingsrätt låtit bli att bokföra inkomster på cirka en och en halv miljon, och därmed undanhållit staten stora belopp i skatt.