Skogsmaskiner saknas, och tiden är knapp

Efter orkanen över Europa saknas det nu maskinresurser i Sverige. Den svenska skogen riskerar att drabbas hårt av granbarkborren.

Efter vinterns stormar är inte massavedspriserna det största problemet. Både Södra Skogsägarna och Sydved tror att priserna kommer att vara stabila

Istället är problemet att den svenska skogen riskerar att drabbas hårdare av granbarkborren.

Efter orkanen över Europa nyligen, där 25 miljoner kubikmeter skog fälldes, saknas det nu maskinresurser i Sverige för att få upp timret i tid.

Orkanen som drog fram över centraleuropa fällde 25 miljoner kubikmeter skog, medan stormen Per fällde 12 miljoner kubikmeter skog i Sverige.

Även om både Sydved och Södra inte tror att priserna på svensk massaved kommer att sjunka, är båda överens om att orkanen över Europa gjort att konkurrensen på maskinresurser ökat.

Konsekvensen av bristen på maskinresurser kan bli att skogsbolagen kan få svårt att att få bort all skog innan den första juli, och därför finns risken att barkborreangreppen förvärras.

Om vädret är gynnsamt riskerar över 60 miljoner kubikmeter skog att angripas av granbarkborrar, säger Skogsstyrelsen.

Mats Sandgren, Skogsdirektör på Södra, ger rådet att skogsägarna bör hålla sig till att avverka den stomfällda skogen för att hinna med och motverka angreppen.

Jerry Sandberg
jerry.sandberg@sr.se