Allt fler beslut överklagas

Närmare 350 beslut i Försäkringskassan överklagades förra året till länsrätten i Kronoberg, det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Under förra året registrerade länsrätten i Kronoberg närmare 350 beslut i Försäkringskassan som överklagats av sjuka och skadade som fått avslag, en 40 procentig ökning på bara några år.

Den övervägande delen av målen handlar om sjukpenning, sjukersättning och arbetsskador. I närmare 18 procent av domarna som gäller till exempel sjukersättning fick den som klagat rätt.

Kerstin är av dem som gått till domstol och fått rätt efter att ha nekats sjukersättning av Försäkringskassan.

Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se