Våga Va tvingas hitta billigare lokaler

Föreningen Våga Va i Ljungby som driver verksamhet för missbrukare kommer bara att få avtal med kommunen fram till den sista juli. Och senare i vår, efter att verksamheten utvärderats, kommer socialnämnden att ta ställning till en eventuell förlängning.

Det föreslår tjänstemännen inför socialnämndens sammanträde nu på onsdag. Föreningen föreslås få 275 000 kronor i bidrag för det kommande halvåret, och ska under våren bland annat leta efter billigare lokaler.