Inga dispenser för stugavfall

Ett antal fritidshus i Ljungby kommun tvingas nu hitta en ny lösning för hur latrinavfallet ska tas om hand.

Sedan några år tillbaka är det förbjudet att lägga organiskt och brännbart avfall på deponi, och Ljungby kommun har begärt dispens för 78 fritidshus i kommunen.

Men nu har länsstyrelsen aviserat att man inte tänker utfärda några nya dispenser och fritidshusägarna kommer därför troligen att på egen hand få lösa frågan om hur avfallet ska tas om hand.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se