Man portas från bibliotek

En 58-årig man har portförbjudits från universitetsbibliotektet i Växjö.

Detta efter att mannen vid flera tillfällen uppträtt hotfullt och provocerande mot andra besökande. Biblioteksledningen skriver i ett brev till mannen att han kommer att bli avvisad med hjälp av väktare eller polis om han kommer till biblioteket. Han ombeds också lämna tillbaka böcker han lånat - genom att lägga dem i återlämningsfacket utanför bibliotekets entré.