Kronoberg bra på Kvalificerade yrkesutbildningar

Kronoberg ligger långt fram när det gäller så kallade Kvalificerade yrkesutbildningar.

Idag har länet näst mest utbildningsplatser i landet per invånare, och dubbelt så många jämfört med riksgenomsnittet. Igår blev det dessutom klart att tre nya utbildningar startar inom ett år.

Enligt Margaretha Landh på KY-myndigheten kan förklaringen till utbildningstätheten i länet ligga i att Kronoberg har många små och medelstora företag som inte har kapacitet att själva utbilda sin personal. Dessutom finns det många eldsjälar i länet.

Kvalificerade yrkesutbildningar tas fram efter vilka yrken som behövs och samarbetar med företag i närheten.Yrkesområden det kan handla om är vård, verkstad, hantverk och IT.

Växjö får en Barnundersköterseutbildning, Älmhult en inredningutb. med säljkompetens och Allvesta en utb. Med inriktning mot försäljning och entrerenörsskap.

niclas.odengard@sr.se