Markaryd kan få böta för försenad hjälp

Regeringsrätten ska nu besluta om Markaryds kommun ska tvingas betala en avgift för att man dröjt med att ordna en bostad åt en kvinna enligt lagen om särskilt stöd och service.

Det är länsstyrelsen som överklagat ärendet och nu har högsta instansen, regeringsrätten, beviljat prövningstillstånd.

Om regeringsrätten går på länsstyrelsens linje får Markaryds kommun betala ungefär 65 000 kronor i avgift.

Bert Augustsson
bert.augustsson@sr.se