Länsstyrelsen söker miljoner för stormen

I spåren av stormen Per ber nu Länsstyrelsen i Kronoberg regeringen och finansdepartementet om ekonomisk hjälp.

Totalt ber Länsstyrelsen om drygt 3,8 miljoner.

Pengarna ska bland annat användas till att täcka övertidstimmar vid krisberedskapen, för administration av skador efter granbarkborreangrepp och tillsyn av stormskador i fornlämningsmiljöer.