Splittrat om regionindelning

Det råder delade meningar om vilken region Kronoberg ska tillhöra i framtiden. Tre topp-politiker föreslår samgående med alltifrån med Halland till Skåne.

I över 400 år har Sverige haft sin länsindelning med 21 län, men redan 2010 kan det bli ändring på det.

I den statliga ansvarskommitténs rapport som läggs fram inom kort föreslås att Sverigekartan ritas om, och i framtiden delas in i mellan sex och tio regioner.

Men vilken region som Kronoberg ska tillhöra är långt ifrån avgjort.

Det blir kommunernas uppgift att själva diskutera vem man vill gå samma med. Det är här Kronobergskommunerna skiljer sig åt.

Centerpartisten Lena Carlsson är kommunalråd i Uppvidinge, och hon förespråkar en sydost- eller smålandsregion.

Men kristdemokraten Bengt Germundsson som är kommunalråd i Markaryd ser hellre ett samarbete med Halland.

Ett tredje alternativ kommer från landstingsrådet Suzanne Frank som vill att Kronoberg ska tillhöra en sydsvensk region, tillsammans med Skåne.

Den 28 februari lägger ansvarskommittén fram sitt förslag, och efter det ska kommunerna diskutera vem de vill gå samman med.

Marcus Sjöholm
marcus.sjoholm@sr.se