Kommunal sophämtning kan bli privat

Privatiserad sophämtning i Växjö?
Ja, det är en av de kommunala verksamheter som den nya borgliga alliansen nu vill konkurensutsätta.

I flera av länets kommuner drivs sophämtningen, eller delar av renhållningen, redan i privat regi. Ljungby är ett exempel.
Nu står Växjö på tur. Diskussionen är i gång.
Sammanlagt berörs ett 20-tal kommunanställda i Växjö om sophanteringen läggs ut på entrepenad.