Växjö planerar biodrivmedelfabrik

Växjö kommun planerar en stor biodrivmedelfabrik som kommer stå klar om fem till tio år.

- Vi vill minska koldioxidutsläppen och minska växthuseffekten, säger Karl-Gunnar Hagberg (c) är ordförande i Växjö kommuns miljöberedning.

Fabriken i Växjö kommer producera DiMetylEter, DME, som är ett bränsle i gasform, som används i dieselmotorer.

Den stora fördelen med att använda DME är att transporternas utsläpp av koldioxid blir mycket låga. DME kan ge 95% lägre koldioxidutsläpp än t ex traditionell diesel, detta enligt Skogssällskapet.

DME framställs främst av skog, man förvandlar restprodukter som grenar och toppar, till gas.

DME finns ännu inte på marknaden, men just nu bedrivs forskning och utveckling av DME i Värnamo. År 2010 räknar man med att pilotanläggningen där ska vara färdig, och först därefter kan det bli aktuellt att börja bygga riktiga produktionsanläggningar, som ska kunna ersätta den fossila dieseln.

Fabriken kommer placeras antingen på Sandviksområdet i Växjö, där VEAB ligger idag, eller någonstans mellan Växjö och Alvesta.

Hur mycket anläggningen kommer kosta vet inte Karl-Gunnar Hagberg, inte heller hur mycket bränsle som fabriken skulle kunna producera.

Men tanken är att Växjö kommun ska ligga långt framme i sin planering när pilotprojektet i Värnamo står klart, och att kommunen då snabbt ska kunna bygga en anläggning som blir unik i södra Sverige.

- Fabriken kommer att kunna producera DME till stora delar av Södra Sverige, bland annat så ligger Växjö och Alvesta bra till logistiskt, säger Karl-Gunnar Hagberg.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se