Kritik mot DME-fabrik i Växjö

Biodrivmedelfabriker, likt den som planeras i Växjö, är inte enbart positiva för miljön.
Det anser professorn i ekologi Sven G Nilsson från Älmhult.

Växjö kommun arbetar just nu för att en fabrik som ska producera drivmedlet DiMetylEter, DME, ska byggas och stå klar om drygt fem år.
DME framställs av skog - eller rättare sagt restdelar som blir över när träd avverkas. Man tar helt enkelt tillvara på grenar och trädtoppar och förvandlar dem till gas.
Den stora fördelen med att använda DME som bränsle är att transporternas utsläpp av koldioxid blir mycket låga, och enligt kommunen är anledningen till den här satsningen att kommunen vill satsa på miljön och inte bidra till växthuseffekten.
Men enligt Sven G Nilsson har kommunen glömt bort en annan del av miljön. Enligt honom måster nämligen en hel del grenar och toppar ligga kvar i naturen, för att ekosystemet ska fungera. Och speciellt viktigt är det för granbarkborrens fiender. De överlever inte om skogen rensas, säger han.
Och Sven G Nilsson efterlyser nu en konsekvensbeskrivning från Växjö kommun, innan de planerar vidare, men någon sådan är inte gjord.