Internationell klimatkonferens i Växjö

Det är internationell klimatkonferens i Växjö den här veckan. 300 deltagare från 25 olika länder har samlats i konserthuset för att prata om hur man skapar hållbara regioner och kommuner med fokus på klimatet.

Det är fem dagar av föredrag och workshops där representanter för såväl bilindustrin som oljebolag möter politiker och miljöbyråkrater för att diskutera hur man kan minska utsläppen av koldioxid.

- Jag kommer från en fattig del av London, där är vi inte speciellt energieffektiva. Därför är Växjö intressant för oss eftersom kommunen nyligen fick en uppmärksammad utmärkelse av EU-kommissionen för det framgångsrika arbete med Fossilbränslefritt Växjö, säger dr Crispin Webber som jobbar på nordöstra Londons energieffektiviserings rådgivsningscenter.

- Vi tittar på möjlighten att värma upp bostäder med fjärrvärme och att utevckla kraftvärmeverk, jag ser fram emot att se hur ni har utvecklat ert system och jag är dessutom intresserad av hur Växjö har valt att finansierar fjärrvärmeutbyggnaden, säger dr Crispin Webber.