Vägarbetsplatser kontrolleras

Arbetsmiljöverket kommer under maj månad att genomföra inspektioner av 300 vägarbetsplatser. I Växjö distrikt som omfattar Småland, Öland och Blekinge kommer verket att genomföra kontroller på ca 30 arbetsplatser.

Anledningen till de här kontrollerna är att vägarbetarnas arbete är riskabelt och olycksdrabbat, de senaste åren har flera dödats och skadats svårt vid vägarbetsrelaterade trafikolyckor. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är anläggning av vägar mer skadedrabbat än byggverksamhet både vad gäller arbetssjukdomar och olyckor.

Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera om arbetet vid vägarna bedrivs enligt gällande säkerhetsföreskrifter, till exempel att det finns en arbetsmiljöplan, och att byggherren och företag som har samordningsansvaret känner till och lever upp till sina skyldigheter.