Kritik mot tvångsinlösning av skog

Banverkets planer att tvångsinlösa och avverka skog längs södra stambanan för att hindra träd att falla ner över spåren får nu kritik från skogsägarhåll.