Banverket tvångsinlöser skog i länet

Banverket ska börja tvångsinlösa skog längs Södra stambanan. Ett 60-tal markägare berörs längs sträckan Diö-Värpeshult

Efter stormarna Gudrun och Per ska Banverket nu börja trädsäkra järnvägen Södra stambanan. Skog ska huggas ner 20 meter på vardera sidan om spåret, och servitut ska bildas som tvingar markägarna runt spåret att sälja skogen till Banverket. Ett 60-tal markägare berörs längs sträckan Diö-Värpeshult och kommer att informeras i Eneryda i kväll.