(V) föreslår tåg i tunnlar

Västerpartiets Örjan Mossberg och Mikael Karlsson föreslår nu att järnvägen i Växjö grävs ner i samband med att World trade centrum byggs och att tågen i framtiden ska gå i en tunnel genom centrum.

Mossberg och Karlsson anser bland annat att det skulle innebära att centrala Växjö befrias från vad dom kallar en barriär som järnvägen idag innebär. Och att Linnéparken och domkyrkan skulle få en fri siktlinje ut över Växjösjön. De föreslår nu att kommunstyrelsen undersöker vad en nedgrävd järnväg skulle kosta och under söker för och nackdelar.

Det moderata kommunalrådet Bo Frank anser däremot att förslaget är befängt, han anser att det här skulle kosta en miljard och skriver i ett uttalande att det vore ett fullständigt hårresande projekt.