Kronobergska kvinnor ovanligt friska

Många män är bra för hälsan. Både män och och framförallt kvinnor är friskare på mansdominerade arbetsplatser än på kvinnodominerade arbetsplatser. Det här visar en ny studie från Centrum för Folkhälsa vid Stockholms läns landsting.

Studien visar också att kvinnor generellt är oftare sjukskrivna än män, men i Kronobergs län är kvinnorna nästa lika friska som männen bland privatanställda arbetare och tjänstemän.