Mer vindfällen kvar än väntat

Betydligt mer stormfällt virke än väntat ligger kvar i skogarna i Sydsverige och utgör yngelplats för skadeinsekten granbarkborren.

Det visar den helikopterinventering som Skogsstyrelsen nu har gjort.

Enligt den karta som Skogsstyrelsen sammanställt efter helikopterinventeringen är problemet med kvarliggande virke allra störst i södra Småland och Halland, men vindfällen finns i stor utsträckning även i resten av Småland, Västergötland och Östergötland.

Enligt skogsvårdslagen ska allt virke vara omhändertaget senast den 1 juli.