Oppositionen hann före med budget

Den politiska oppositionen i Växjö, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, lade på tisdagen fram sitt förslag till budget för 2008. Och det skedde före den borgerliga alliansen, något som är mycket ovanligt.

Förslaget domineras av stora satsningar på skola och omsorg, men det slutar ändå i ett överskott på 44 miljoner.

Bland annat vill oppositionen förstärka skol- och barnsomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen med 55 miljoner jämfört med i år och omsorgsförvaltningen med 30 miljoner.

Det är ett ökat antal äldre och ett ökat antal elever till gymnasieskolan nästa år som ligger bakom förslaget men också olika kvalitetsförbättringar, som bättre matdistribution till äldreboenden och nya böcker och annan materiel i skolan.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se