Kommunens bästa är vinnaren på politiskt kaos i Ljungby

Det nystartade lokala partiet Kommunens bästa, är den stora vinnaren på det polistiska kaoset i Ljungby. Den borgliga alliansen, som nu förbereder sig för att ta över styret, är helt beroende av partiet för att få egen majoritet

Chansen att få en maktposition kom genom att det socialdemokratiska minoritetsstyret annonserat om att sannolikt avgå i samband med kommunfullmäktige den 24 maj.

Alf Johansson är partiets grundare och säger att utan utan Kommunens bästa så blir det ingen majoritet och att det är viktigt att partiets intressen tillgodoses, men han vill inte gå in på vilka krav som partiet har.

Kommunens bästa fick tre mandat i valet i september.