Lågt ljud från vindkraftverk kan störa

Ljudet från vindkraftverk är störande för människor. Det konstaterar forskaren Eja Pedersen på Högskolan i Halmstad.

1 000 personer som bor nära vindkraftverk i södra Sverige har tillfrågats om sin livsmiljö. Det visar sig att människor störs av ljudet, trots att det ligger under den tillåtna nivån på 40 decibel.

Skillnaden mellan hur störda människor känner sig beror på var de bor. Mer störda blir människor på landsbygden, än om man bor i ett villaområde eller i en by.

Ann Jornéus