Rökförbudet i Alvesta lyckat tycker många

Förbudet från årsskiftet att röka på jobbet för de anställda vid Alvesta kommun har efter drygt fyra månader varken resulterat i några uppsägningar eller att någon blivit inkallad till närmasta chef.

I stället är det den mjuka linjen med stöd och hjälp för att få rökarna att sluta röka som hittills varit kommunens taktik.
Jenny Magnusson är friskvårdskonsulent vid kommunen och tycker att förbudet fungerat bättre än väntat efter en del inledande problem.
Efter en rökavvänjningskurs är 9 av deltagarna nu rökfria, omkring 30 anställda har fått ekonomisk hjälp med högst 1000 kronor per person för rökavvänjningshjälp som t ex mediciner, akupunktur eller nikotinplåster.

Roger Bergvik

roger.bergvik@sr.se