Stora delar av länets sjukvård håller sommarstängt

Över hälften av länets vårdcentraler och flera avdelningar vid länets båda sjukhus kommer att ha stängt under delar av sommaren.

Det är 15 av länets 26 vårdcentraler som har stängt under någon del av sommaren. När t ex Markaryds vårdcentral har stängt under några veckor hänvisas patienter till Strömnäsbruks vårdcentral, och när Strömnäsbruks vårdcentral har stängt hänvisas patienterna till Markaryd. På liknande sätt är det t ex också för Alstermo och Lenhovda vårdcentraler liksom för Haga och Linné vårdcentraler i Älmhult.  Andra vårdcentraler som t ex Ingelstad  och Moheda har stängt  ett antal fredagar.
Kirurgavdelning 8 och rehabavdelning  2 på Ljungby lasarett stängs under drygt två månader, dessutom samordnas två andra kirurgavdelningar. Det innebär att det inte blir några planerade operationer över sommaren.
Vid Växjö lasarett stänger också den dagkirurgiska enheten över sommaren liksom en vårdavdelning. För både lasaretten gäller också att antalet vårdplatser på många avdelningar minskas något över sommaren.