Ökat antal nyregistrerade bilar

Antalet nyregistrerade personbilar ökade med 13 % de första fyra månaderna i Kronobergs län jämfört med i fjol. Det är ca 5 % mer än rikssnittet.

Av totalt ca 140 000 nyregistrerade bilar som registrerades i landet de första fyra månaderna stod Kronobergs län för ca 3 000 av dem.