Församling vände nedåtgående konfirmationstrend

Andelen ungdomar som konfirmeras i Växjö stift har på tio år sjunkit från 69 procent till 52 procent. Då ligger ändå Växjö stift över 10 procentenheter över riksgenomnsittet.

Andelen ungdomar som konfirmeras i Växjö stift har på tio år sjunkit från 69 procent till 52 procent.

Det finns församlingar som lyckats vända på den nedåtgående trenden. En av dom är Skogslyckan i Växjö där Katarina Källner är församlingspedagog. Hon berättar att man genofört en medveten satsning på konfirmationsundervisningen för att vända utvecklingen, bland annat

med ett arbetslag som har hand om konfirmanderna där olika yrkeskategorier finns med och inte enbart en präst som tidigare varit det vanliga. Dessutom finns många unga i arbetslagen.

Katarina Källner tror också att det samarbete kring konfirmanderna som numera finns mellan församlingar i Växjö har haft en positiv inverkan.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se