Nytt äldreboende på Lugnet i Växjö

Omsorgsnämnden i Växjö vänder sig till kommunledningen för att börja bygga ett särskilt boende för äldre på Evelid på Östra Lugnet till en kostnad av cirka 110 miljoner kronor.

I byggnaden planeras korttidsboende för 26 personer, 54 lägenheter för permanentboende, dagrehabilitering och matsal.

Det blir kommunfullmäktige som avgör om det särskilda boendet på Östra Lugnet i Växjö blir verklighet.