Hänvisning till upphävd dom när 18 politiker friades för tjänstefel

När Växjö tingsrätt nyligen friade 18 kommunpolitiker som åtalats för tjänstefel hänvisade rätten till en kammarrättsdom som inte gäller. För den aktuella kammarrättsdomen har för länge sedan upphävts av regeringsrätten som meddelat ett helt annat och vägledande domslut.

Växjö tingsrätt hänvisade till en kammarrättsdom som inte gäller när 18 politiker nyligen friades för tjänstefel.

Politikerna åtalades för att ha varit alltför generösa med att ge restauranger tillstånd att servera alkohol, enligt åklagaren.

Den aktuella kammarrättsdomen, som Växjö tingsrätt bygger sitt resonemang på, har för länge sedan upphävts av regeringsrätten som är högsta rättsliga instans.

Frågan som domarna behandlar gäller vilka krav som ska ställas på restaurangerna för att dom ska få servera alkohol.

Där står regeringsrätten i sin vägledande dom för den hårdare tolkningen.

Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se