Luberydmossen nytt naturreservat

Luberydsmossen i Ljungby kommun är ett 290 hektar stort område och består av tre skilda mossar med omgivande skogar. Inom reservatet, i den så kallade Sagobygden, ligger även besöksmålet Ivars kyrka, Ivars kyrka är ett stort flyttblock som gått mitt itu. 

Området har goda förutsättningar att hysa intressanta lav- och mossarter samt ha betydelse för många sällsynta insekter.