Alvesta kommun nysatsar på näringslivsutveckling

Nu gör Alvesta en nysatsning på att utveckla näringslivet i kommunen. Målet är att skapa bättre förutsättningar för företagarna att både starta nya företag och expandera i kommunen.

Nu gör Alvesta kommun en nysatsning på att utveckla näringslivet i kommunen.

Det gäller att skapa förutsättningar både för nya företag och för dom som redan finns i kommunen och t ex vill utöka.

Intill korsningen mellan riksväg 25 och länsväg 126 strax norr om Alvesta planeras nu ett nytt industriområde, Björnstorp som kan börja bebyggas om knappt ett år, och det har ett fördelaktigt läge som gjort att företag redan hört av sig, säger kommunens nye marknadschef Tomas Hedevik.

Under de senaste åren har Alvesta kommunen inte haft någon chef för näringslivsfrågor.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se