Avtal klart på sågverksområdet

Ett nytt treårigt avtal är nu klart för tjänstemän inom sågverksområdet.

Skogsindustrierna, SIF och Sveriges Ingenjörer har kommit överrens om ett avtal på 10,2 procent, alltså i nivå med övriga avtal inom industrin.