Socialdemokrater säger nej till privatvård

Behåll landstingets sjukhus i offentlig drift och tillåt inte privata intressenter att utföra vård på länets båda sjukhus.

Det trycker socialdemokraterna hårt på i förslaget till landstingsbudget för 2008, något som helt kolliderar med vad den borgerliga alliansen vill se i framtiden.

Och när det gäller Ljungby BB och en eventuell privat entreprenad där så är socialdemokraterna inte konsekventa.

Då säger landstingsrådet Anna Fransson att den socialdemokratiska gruppen inte diskuterat frågan, att hon tror att det finns olika åsikter i gruppen men att hon själv är tveksam till en privat lösning.

Däremot är socialdemokraterna mer positiva till alternativt drivna vårdcentraler.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se